Training Gelukskoffer

Gelukkig zijn, kun je leren

De Gelukskoffertraining is een wetenschappelijk onderbouwde training  voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De training richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van kinderen.

 Tijdens deze ontdekkingsreis ontdekt een kind waar het blij en gelukkig van wordt, wat zijn talenten zijn en hoe hij invloed heeft op dit gevoel. De gedachte achter deze training is: Kinderen met zelfvertrouwen staan steviger in hun schoenen. Ze hebben een positiever beeld van zichzelf en hun omgeving. Ze krijgen veel positieve bagage mee voor de rest van hun leven waar ze op terug kunnen vallen als het wat minder goed gaat.

In 6 bijeenkomsten met verschillende thema’s en bewezen interventies vanuit de positieve psychologie werken de kinderen aan de volgende doelen:

• Bewust worden en stimuleren van eigen kracht
• ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel
• werken aan een positief zelfbeeld
• ontdekken van de eigen talenten
• verantwoordelijkheid nemen
• vergroten van het zelfvertrouwen
• verbeteren van de sociale omgang

De aandacht ligt op wat een kind goed kan, met als doel het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ieder kind krijgt een eigen “gelukskoffer”, die hij of zij gedurende de training gaat versieren en vullen met waardevolle spullen, herinneringen of complimenten.

Ouders worden actief betrokken bij de training. Na de 1e bijeenkomst is er een ouderbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders inzichten en handvatten die hen helpen het kind tijdens de trainingsperiode en daarna zo goed mogelijk te begeleiden om het in zijn eigen kracht te zetten. De ouderbetrokkenheid is in Gelukskoffercoaching van groot belang. Ouders zijn tenslotte de experts van het kind. Bovendien is de kracht van ouders het meest duurzaam en effectief.

Voor meer informatie en achtergrond: www.gelukskoffer.nl

Wat:

  • 6 bijeenkomsten van 1,5 uur in een groep van maximaal 6 kinderen
  • 1 Ouderbijeenkomst
  • inclusief werkboek en materialen

Waar:
Amersfoort, Kattenbroek
Kan in overleg ook op een andere locatie

Wanneer:
Geen datum bekend

Aanmelden:
Per e-mail (inzicht@kindercoach.org) of via het contactformulier op deze website