Werkwijze

Aletta-kind-beertjes

Kennismakingsgesprek

Hier ga ik vrijblijvend een gesprek met u en uw kind aan om kennis te maken. U kunt dan vertellen wat de reden is van mogelijke aanmelding en u kunt ervaren of u met uw kind bij mij op de juiste plek bent. Vervolgens vertel ik over mijzelf, mijn werkwijze en bekijk ik of uw hulpvraag passend is voor een kindercoach. Als we overeenkomen om met elkaar verder te gaan, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Voor het intakegesprek ontvangt u van te voren een vragenlijst die u invult. Het intakegesprek houd ik bij voorkeur met beide ouders. Tijdens dit gesprek gaan we verder in op de reden van aanmelding en stellen we de hulpvraag en het gewenste doel vast. De hulpvraag van het kind is voor mij leidend.
Jelle-kaartje

Coachingsgesprek

Een coachingstraject is meestal kortdurend en is afhankelijk van de hulpvraag. Op een positieve en speelse wijze onderzoek ik, waarin uw kind goed is en waar zijn mogelijkheden liggen. Ik leer uw kind hoe het deze kwaliteiten in kan zetten op het moment dat het dit nodig heeft. Afhankelijk van de leeftijd en interesses van uw kind kan dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van gesprekken, verhalen, spel, creatieve werkvormen, het coachee!-spel, ontspanningsoefeningen en bewegen. Als kindercoach stimuleer ik uw kind zelf antwoorden of oplossingen te vinden. Uw kind weet vaak zelf  het beste wat hij nodig heeft om zich beter te voelen. Dit vergroot tevens zijn zelfvertrouwen en daarmee zijn zelfbeeld.

Coachee!-spel

Ik heb een licentie om te mogen werken met het coachee!-spel. Het coachee!-spel is een complete werkvorm voor kindercoaching. Dit spel kan ik inzetten bij het begeleiden en coachen van uw kind. Op een leuke, veilige en speelse manier geeft het veel informatie over het kind, de situatie waar het zich in bevindt en de vraag die bij het kind speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.

Waar?

Het coachen vindt plaats in mijn praktijkruimte in Kattenbroek, in Amersfoort-Noord, maar dit kan ook op een andere gewenste locatie zijn. Voor een ontspannen sfeer ga ik ook met uw kind naar buiten (bijvoorbeeld park Schothorst) en laten we ons inspireren door wat we onderweg tegenkomen.

Evaluatiegesprek

Tussentijds (indien gewenst) en het einde  van het coachingstraject zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met ouders en kind om de voortgang en resultaten te bespreken.

* Overal waar 'hij' staat mag ook 'zij' gelezen worden.